Khadim e Aala Ka Laptop Drama

saima30 Feb 11, 2012 4952 Views

Category: Funny

Khadim e Aala Ka Laptop Drama
Watch video of Khadim e Aala Ka Laptop Drama submitted by saima30 on Feb 11, 2012. This video of Khadim e Aala Ka Laptop Drama has total 4952 (four thousand nine hundred and fifty-two) Views on Khadim e Aala Ka Laptop Drama.

PREV MORE VIDEOS NEXT

Leave Your Comments

We Won't Give It Back

By shahzad On 11 Feb, 2012 form denmark

plz shekva karna chor day .kiya kam hai kay liptop mil giya . ham Allah pak ka sukhar karna chye