Kal Tak 2nd September 2015

Added by Imran on Sep 02, 2015 1813 Views
 PREV MORE VIDEOS NEXT 
VIEW DETAILS

Comments

Salam Jawed Chohdri sahab ub aap ki zaban say muslim leeg noon ki boo aati hay. Ub aap apni qaabliat ka ghalat istimal kur rahay hain. Awam to yah chahti hay hay kruption kurnay walon ko phansi honi chaheay. koie idara kuch nahi kurta, sub haram ki roti kharahay hain seewaay foj. Khudara foj ko kuch to safaie kurnay dain.

Anwar Ahmed Khan - Karachi 03 Sep, 2015

MORE ON VIDEOS
MORE ON HAMARIWEB